Doğalgaz İşlemleri Anasayfa / Kurumsal / Firmamız / Doğalgaz İşlemleri

ABONELİK İŞLEMLERİ

Gerekli evraklar ile PALGAZ Müşteri Merkezi'ne başvuruda bulunan Müşterinin Müşteri Grubu ve Müşteri Tipine göre bilgisayar kayıtlarına kaydı yapılır. Girilen bilgilere göre istek yerine ait ödenmesi gereken Müşteri bağlantı bedeli otomatik olarak bilgisayar ortamında hesaplanarak belirlenir. Müşteri Bağlantı Bedeli tahsil edildiğinde yine bilgisayar otomatikman istek yerine ait Müşteri Tesisat No’ sunu verir. Bu numara hiçbir zaman değişmez.

Müşteri Bağlantı Bedeli Tahsil edildikten sonra istek sahibi ile Müşteri Bağlantı Anlaşması yapılır. Bağlantı Anlaşması yine otomatik olarak bilgisayara kayıt edilerek tek nüsha dökümü alınır. İşlemi yapan büro elemanı, Müşteri, bağlantı anlaşmasını imzaladıktan sonra bir sureti Müşteriye verilir. Bağlantı anlaşmasını imzalayan İstek Sahibi artık Müşteri diye anılır.

Müşteri Bağlantı Anlaşması (İlk Müşterilik); Mal Sahibi veya vekili tarafından yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR
 

 1. Tapu sahibinin Nüfus Cüzdan fotokopisi
 2. Tapu fotokopisi:
  • Arsa tapusu beyan edilirse, doğalgaz talebinde bulunulan dairye ait, daire numarasını gösterir elektrik veya su faturası,
  • Vefat durumunda; veraset ilamı ve varislerin onayı,
  • Hisseli tapularda diğer hak sahiplerinin onayı ve Kimlik Fotokopisi
 3. Binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi fotokopisi:
  • Yapı kullanım izin belgesinin olmadığı durumlarda İnşaat Ruhsatı,
  • İnşaat Ruhsatı beyan edilemeyen durumlarda inşaat bitim tarihi ve binaya ait tüm bağımsız birimleri gösterir Belediye Emlak Beyannamesi Dökümü ile beyan edilmelidir.
 4. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34 gereği 8 birimden fazla binalar için Yönetim kurulu karar defteri fotokopisi:
  • Doğalgaz kullanımına geçiş ile ilgili kararda Isınma şekli bireysel ya da merkezi olarak belirtilmiş olmalıdır.
  • Doğalgaza geçmek için % 51 lik çoğunluğun sağlandığı karar ve defterinin noter tastikli ön sayfa fotokopisi.
 5. 8 ve 8 den az binalarda abonelik işlemlerinde kat maliklerinden % 51lik çoğunluğun sağlandığı imzalı dilekçe fotokopisi
  • İmza sahibi Kat maliklerine ait tapu fotokopisi veveya Emlak Beyannamesi Dökümü eki ile,
 6. Abonelik Bedeli ( Palgaz tarafından belirtilen tutardır